Оцеляване за деца

Обучение по оцеляване за деца:

Любовта ни към природата се заражда още в най-ранна детска възраст и е много важно да поддържаме тази връзка жива!
Чрез нашите обучения и игри ние целим засилване на интереса на децата към природата и нейното опазване, на възпитание в любов и съпричастност към животните и съвременните проблеми по зъмърсяване на околната среда.
Ние им предаваме знанията на нашите предшественици под формата на игри и забавни мероприятия. Така те придобиват полезни знания как да реагират или дори оцелеят в опасни ситуации. От какво трябва да се пазят и какво да избягват в един непознат за тях свят.
Присъствието им сред други деца и връстници е важно за тяхното социално възпитание. Така те ще обменят знания, впечатления и умения с техни връстници. Ще повишат своето самочувствие и ще преборят някои от своите страхове и притеснения.
 И най-важното…ще разберат че всички ние трябва да се грижим един за друг и да опазваме дивата природа, защото тя е наш дом, а не наш враг.
С отношението си към нашите деца ние повлияваме още в най-ранна възраст върху формирането им като личности и съхраняваме нашето богатство от знания и традиции.
Заниманията ни с деца не носят никакви рискове за тях или някой от участниците в програмите. Не повлияват отрицателно на растенията и животните в процеса на обучение, защото се извършват от и под надзора и вниманието на квалифицирани инструктори, чиято най-голяма страст са децата и това те да научат знания, които да предадат през годините.
Програма по оцеляване за деца:

Сложността на всяко обучение се съобразява с възрастта, физическата способност и индивидуалните предпочитания на участниците и/или техните родители и наставници.


Игра 1.
- Игра за най-бързо разпъване на палатка.

* Намиране на безопасно място за заслон. От какво трябва да се пазим в природата без да ни е страх от него.


Игра 2.
- Изготвяне на огнище.

* Методи за обезопасяване на огнище преди и след запалването му. Грижа за околната среда. Защо водата и огънят са така нужни, но същевременно и така опасни ако сме невнимателни с тях.


Игра 3.
- Намиране на вода по пиратска карта и преносът и до базовия лагер под формата на отборна игра. Защо водата и огънят са така нужни, но същевременно и така опасни ако сме невнимателни с тях.


Игра 4.
- Стрелба с лък.

* Безопасност при боравене с лък. Безопасността в нашето ежедневие в игри и забавления. За какво трябва да внимаваме и от какво трябва да се пазим.


Игра 5.
- Обучение на реагиране в екстремни ситуации.

* Изгубване. Сигнализиране при изгубване. Безопасно предвижване. Намиране на безопасно място за заслон и изчакване на помощ.

* Как да реагираме при наранявания в нашето ежедневие. Лесна бърза помощ. Промиване и превързване на рана.