archerykids-5 archerykids-3 archerykids-2 archerykids-1 archerykids-4

Стрелба с лък за деца

Защо практикуването на стрелба с лък е от полза за здравето и обучението на децата?

На първо място, защото това носи големи ползи за физическото, емоционалното и психическото здраве на децата.
Стрелбата с лък е един от спортовете с терапевтично действие - положително повлияване на чувството за грижа, самочувствието, сигурността и независимостта. Това са някои от ползите от тази спортна дисциплина.

Този спорт се препоръчва от специалистите, тъй като действа благоприятно за координация при движенията с ръцете и гърба. Води до релаксация и постигане на душевно спокойствие, подобрява контрола върху позицията и способността за концентрация.

С подходящата подготовка децата повишават своята координация, спокойствие и самоконтрол. Тези положителни характеристики се подобряват от година на година и за това стрелбата с лък е един от най-желаните спортове. Той допринася за личностното израстване и постигане на зрялост във физическата сила и е адаптиран за всяка възраст.

Освен това стрелбата с лък е спорт, който помага на детето да се интегрира социално и да заеме своето място в групата. Мотивира го да работи в динамична среда, така че неусетно го кара да забрави своята срамежливост и да е по-активно.

Спортът развива някои навици и изгражда норми, които се прилагат положително и в останалата част от обществото. Ние твърдим, че спорта и спортните състезания развиват ценности, които оформят духа и характера на всеки човек и са особено важни, когато се прилагат за млади хора, защото точно тези навици ще са ни необходими като възрастни, като граждани.

- Правила: Спортните състезания стимулират ума на всеки спортист. Те вярват във върховенството на закона, защото всеки знае, че състезателните правила трябва да се спазват.
- Правосъдие: Защото всеки приема, че ще получи това, което заслужава, според техните постижения и резултати.
- Равенство и недискриминация: Защото всеки знае, че има същите възможности в началото на състезанието като всички останали участници.
- Стремеж към победа: Защото, за да спечелиш трябва да бъдеш по-добър от другите участници.
- Дисциплина: Колкото е необходимо, за да се постигне максимална ефективност.
- Уважение на конкурентите: Превръщайки се по-късно в приятелство и възхищение към победителите.
- Търпение: Позволява на всеки стрелец да се наслади отново и отново на новият изстрел. Да усети опита от повтаряемостта, така както само той или тя може да го почувства и да му се наслади.
- Усещането за контрол върху собственото си тяло, в което бързо биещото сърце, напрегнатите мускули и учестеното дишане се отразяват във формата на негово огромно ехо.
- Забавление: стрелбата с лък е изключително забавна, но както при всеки друг спорт от съществено значение е да се гарантира нейната непрекъснатост на практикуване.

Освен това тя не представлява абсолютно никаква опасност за децата, защото тя винаги се осъществява под надзора на съответния ръководител, треньор и при строги и специфични правила за безопасност и екипировка.

Разберете как да запишите Вашето дете да тренира стрелба с лък

Натиснете последващия бутон за да видите всички наши опции, дни и места където сме.