Тийм Билдинг по оцеляване

Програмата включва 3 обучения:


 1. Изготвяне на заслон или разпъване на палатка - в зависимост от времето или предпочитанията на участниците.
 2. Запалване на огън по различни начини и способи
 3. Първа помощ в полеви условия
  • Вдове фактури. Счупвания.
  • Обездвижване на счупване.
  • Изготвяне на носилка
  • Пренасяне на пострадал до безопасно място.
  • Сигнализация за местонахождение.

Всички дейности ще бъдат провеждани с първоначално обучение и разяснения, а в последствие ще бъдат изпълнявани от участниците под формата на отборни игри.