Стрелба с лък за деца

Стрелба с лък. Инстинктивен или спортен. Професионално или любителски

Месечен абонамент
48*
48 лв/на месец
1 час на ден
2 пъти седмично
Лъкове от всякакъв тип
Неограничен брой стрели
Мишени
Професионални инструктори
Закрита площадка през зимата
Открита площадка през лятото
Присъединете се към клуба сега!
Тримесечен абонамент
130*
43,30 лв/на месец (10% отстъпка)
1 час на ден
2 пъти седмично
Лъкове от всякакъв тип
Неограничен брой стрели
Мишени
Професионални инструктори
Закрита площадка през зимата
Открита площадка през лятото
Присъединете се към клуба сега!
Шестмесечен абонамент
245*
40,80 лв/на месец (15% отстъпка)
1 час на ден
2 пъти седмично
Лъкове от всякакъв тип
Неограничен брой стрели
Мишени
Професионални инструктори
Закрита площадка през зимата
Открита площадка през лятото
Присъединете се към клуба сега!
Годишен абонамент
432*
36 лв/на месец (25% отстъпка)
1 час на ден
2 пъти седмично
Лъкове от всякакъв тип
Неограничен брой стрели
Мишени
Професионални инструктори
Закрита площадка през зимата
Открита площадка през лятото
Присъединете се към клуба сега!
* Всички цени са с включено ДДС!
Първият пробен урок е безплатен!
В цената на всяка оферта са включени обучение от инструктор и предоставяне на оборудване.
Нашето стрелбище е на територията на гр. Пловдив.
Времето на занимание на една група е 1 час, като максималният брой членове за група е не повече от 10.
Графикът за посещения ще бъде изготвен от нашият инстнуктор, като всеки участник ще може да избере най-удобната за него група за посещение.

Клуб по стрелба с лък за възрастни

За да разгледате нашите оферти, моля натиснете последващия бутон